Tom 13 (1967)

Filozofie romantyczne

 

  • Janusz Trybusiewicz, Idea wolności w myśli Benjamina Constant
  • Marek J. Siemek, Spontaniczność i refleksja. Studium o problematyce wol­ności w filozofii Fichtego
  • Aleksander Orłowski, Mit i historia w filozofii identyczności F. W. J. Schellinga
  • Karol Sauerland, Średniowiecze w oczach romantyków niemieckich (Wackenroder, Novalis, Tieck i Arnim)
  • Jerzy Niecikowski, Stirner, Kierkegaard — krytycy Hegla
  • Andrzej Walicki, Mickiewicz a Cieszkowski
  • Adam Sikora, Towiański — rewelator Nowego Objawienia
  • Ryszard Walicki, Wacław Maciejowski i Zorian Dołęga Chodakowski. Stu­dium z dziejów słowianofilstwa polskiego

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.