Tom 14 (1968)

Henryk Kamieński

Listy z zesłania

 

Wydał z rękopisu, wstępem i przypisami opatrzył Tadeusz Kozanecki (Przekład tekstów francuskich Heleny Devechy)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.