Tom 15 (1969)

Z historii filozofii XVI-XVII w.

 

  • Juliusz Domański, Glosy do erazmiańskiej koncepcji filozofii. (W pięćsetlecie urodzin Erazma z Rotterdamu)
  • Jerzy Ochman, Pragnienie sławy w twórczości i życiu Cardana (1501-1576)
  • Stanisław Piwko, Andrzej Frycz Modrzewski — koncepcje reformy Kościoła
  • Janusz Tazbir, Katoliccy obrońcy tolerancji
  • Jan Czerkawski, Hannibala Rosseliego koncepcja „pia philosophia„
  • Tadeusz Błocian, Filozofia przyrody Cesare Cremoniniego (1550-1631)
  • Andrzej Nowicki, Giovanni Imperiale (1596-1670), jego Muzea i Noce
  • Leszek Kołakowski, Filozoficzna rola reformacji
  • Władysław Augustyn, Descartes'a ustalanie podstaw wiedzy
  • Waldemar Voise, Siedemnastowieczna wizja przyszłości

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.