Tom 17 (1971)

  • Henryk Hinz, Nauka i edukacja w systemie filozoficznym Kołłątaja
  • Janusz Maciejewski, Geneza i charakter ideologii republikantów 1767-1775
  • Ryszard W.Wołoszyński, Próba kontrrewolucyjnej ideologii na przeło­mie XVIII i XIX wieku: Ignacy Łada Łobarzewski
  • Irene Sokol, „Gazeta Warszawska„ a Rewolucja Amerykańska 1774-1776
  • Marian Skrzypek, Polskie oświeceniowe przekłady Holbacha
  • Anna Hochfeldowa, Kryzys teologii naturalnej: George Berkeley
  • Bronisław Baczko, Hume: natura ludzka i nieobecność absolutu
  • Stefan Morawski, Światopogląd i estetyka Burke'a
  • Jan Garewicz, Ludwika Galla nauka o uszczęśliwieniu ludu
  • Karol Toeplitz, Problem egzystencji i esencji w filozofii S. Kierkegaarda

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.