Tom 19 (1973)

 • Eugenio Garin, Nad myślą Machiavellego. Tłum. Halina Kralova,
 • Krzysztof Pomian, Trzy programy historyczne w myśli francuskiej XVII w.
 • Hanna Buczyńska-Garewicz, Koncepcja zmysłu moralnego
 • Marian Skrzypek, Utopia społeczna Sylvaina Marechala i jej filozoficzne przesłanki
 • Ryszard Panasiuk, Problematyka antropologiczna w doktrynie Marksa. Próba ujęcia tematu
 • Marcin Król, Konserwatyści krakowscy 1831-1865
 • Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy. (Zagajenie dyskusji Izydora Dąmbska, głos w dyskusji Władysław Tatarkiewicz)
 • Stanisława Ignacego Witkiewicza monadyzm biologiczny. Opracował i wstępem opatrzył Bohdan Karol Michalski
 • Witkiewicz S. I., O przyczynowości w związku z poglądem biologicznego monadyzmu
 • Witkiewicz S. I., O pojęciu celowości w biologii
 • Jakuba Paleologa traktat «De christi cognomine». Wydali: Juliusz Domański i Lech Szczucki
 • Jacobi Palaeologi, «De christi cognomine»

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.