Tom 2 (1957)

  • Kazimierz Leśniak, O teoretycznych i historycznych podstawach indukcji Franciszka Bacona
  • Tadeusz Kroński , Koncepcje filozoficzne mesjanistów polskich w połowie XIX wieku
  • Michał Radgowski , Rozwój poglądów filozoficznych ks. Franciszka Krupińskiego
  • Z eschatologii Braci Polskich. Cz. II: Ernesta Sonera „Demonstratio theologica et philosophica, quod aeterna impiorum supplicia non arguant Dei iustitiam, sed potius iniustitiam”. Wydali: Tadeusz Bieńkowski i Lech Szczucki
  • Listy Mikołaja Spieszniewa o Henryku Kamieńskim. Wydał Bronisław Baczko

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.