Tom 21 (1975)

 • Jana Potockiego „Esej o historii powszechnej…„ i „Próba aforyzmów o wolno­ści” . Do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Henryk Hinz
 • Jan Potocki, Esej o historii powszechnej i badania nad historią Sarma-cji. [Fragm. rozdz. 1-3]
 • Jan Potocki, Próba aforyzmów o wolności. [Rozdz. 1-3]
 • Krzysztof Pomian, Kolekcjonerstwo i filozofia. (Narodziny nowożytnego mu­zeum)
 • Milan Sobotka, Zło i wina w filozofii Hegla
 • Hanna Buczyńska-Garewicz, Fenomenologia uczuć Maxa Schelera
 • Maciej Potępa, Egzystencja, komunikacja, transcendencja u Karla Jaspersa
 • Ziemowit Miedziński, Koncepcja osobowości w filozofii Józefa Gołuchowskiego
 • Anna Hochfeld, Krytyka systemu Kanta i program nowokrytyczny Mariana Massoniusa
 • Joanna Kurczewska, Dwie postawy wobec kryzysu ethosu demokratyczno-patriotycznego: Bolesław Limanowski (1835-1935) i Zygmunt Balicki (1858-1916)
 • Jerzy Wocial, Wartość wobec rzeczy w filozofii Floriana Znanieckiego
 • Kazimierz Twardowski, Teoria poznania. Wykład czterogodzinny. Lato 1924-1925. Do druku, z ramienia Komitetu Wydawniczego Pism Kazimierza Twardowskiego, przygotowała Izydora Dąmbska. Słowo wstępne Tade­usza Czeżowskiego
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, O zjawiskowości tzw. przedmiotu rzeczywi­stego i fizykalnego. Wydał z rękopisu, wstępem i przypisami opatrzył Boh­dan Karol Michalski

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.