Tom 22 (1976)

 • Ewa Bieńkowska, Kant: system i nieskończoność
 • Paola Zambelli, Antonio Genovesi. Od metafizyki do handlu?
 • Jerzy Szacki, Społeczny pragmatyzm G. H. Meada
 • Andrzej Kołakowski, Życie — kultura — cywilizacja. Historiozofia Oswal­da Spenglera jako wyraz kryzysu i krytyki kultury
 • Jan Skoczyński, Naród w historiozofii Słowackiego. (Na podstawie pism filozoficznych i politycznych)
 • Beata Szymańska, Letejska strona sztuki. (Koncepcja nieświadomości w polskiej literaturze modernistycznej)
 • Małgorzata Kępczyńska, Pascala człowiek ukryty
 • Włodzimierz Gromiec, Kant-podmiot, osoba, „państwo celów„
 • Ryszard Panasiuk, Koncepcja podmiotu poznania w Fenomenologii ducha Hegla
 • Krystyna Święcicka: Kantowskie a priori w filozofii niemieckiej lat sześć­dziesiątych XIX wieku
 • Janusz Lalewicz, Filozoficzne problemy językowej artykulacji podmiotowo­ści
 • Kazimierz Twardowski, Idea i percepcja. Z badań epistemologicznych nad Kartezjuszem. Tłumaczyła i opatrzyła wstępem Elżbieta Paczkow­ska

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.