Tom 23 (1977)

 • Barbara Szacka, Zróżnicowania koncepcji czasu a historiozoficzna proble­matyka doktryn i ideologii
 • Bronisław Baczko, „Od Placu Rewolucji do Placu Szczęścia…„ Paryż wy­obrażony czasów Rewolucji Francuskiej
 • Joanna Kurczewska, Alexis de Tocqueville i wartości
 • Jerzy Szacki, Socjologia Spencera
 • Barbara Skarga, Społeczeństwo a humanizm. Ze studiów nad Bergsonem
 • Janina Wojnar-Sujecka, „Żywa tradycja” w ujęciu Jean Jauresa
 • Ewa Nowicka, Koncepcja Afryki w ideologii Marcusa Garveya,
 • Bronisław Łagowski, Horyzont socjologiczny Maurycego Mochnackiego
 • Andrzej Walicki, Polska, Rosja i Stany Zjednoczone w koncepcjach Adama Gurowskiego
 • Ryszarda Czepulis-Rastenis, Panteon inteligencji zawodowej
 • Zbigniew Kuderowicz, Polskie spory wokół ideologii Lwa Tołstoja
 • Jan Garewicz, Schopenhauer w Polsce
 • Stanisław Borzym, W kręgu idei Bergsonowskich w Polsce: Abramowski i Znaniecki
 • Damian Kalbarczyk, Trzy koncepcje twórczości: Abramowski, Brzozow­ski, Lutosławski

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.