Tom 24 (1978)

  • Andrzej Walicki, Cyprian Norwid: trzy wątki myśli
  • Damian Kalbarczyk, Świat zaczyna się od teraz
  • Joanna Ugniewska-Dobrzańska, Kwestia społeczna w ideologiach włoskiego Risorgimenta
  • Włodzimierz Rydzewski, Koncepcja więzi społecznej i wizja dziejów w doktrynie społecznej Piotra A. Kropotkina
  • Irena Socha-Turońska, Jednostka, wspólnota i przyroda w anarchokomunizmie Kropotkina
  • Izydora Dąmbska, Idee kantowskie w filozofii matematyki XX wieku
  • Józef Tischner, W kręgu myśli Husserlowskiej
  • Roman Darowski, Stan obecny i perspektywy badań nad filozofii w szkołach jezuickich w Polsce (XVI–XVIII w.)
  • Romanas Plečkaitis, Polskie rękopisy filozoficzne XVII i XVIII wieku na Litwie
  • Niepublikowane rękopisy księcia Adama Czartoryskiego. [Do druku przygotował Marcin Król]

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.