Tom 25 (1979)

 • Marek Grygorowicz, Natura i społeczeństwo w myśli ekonomicznej końca XVIII i początku XIX wieku. Od reakcji antyfizjokratycznej do reakcji antychrematystycznej. (Szkice ujęcia tematu)
 • Włodzimierz Gromiec, Kant a Rewolucja Francuska
 • Stanisław Pieróg, Rozum i uniwersum. (Filozofia polityczna J. K. Szaniawskiego)
 • Jan Garewicz, Fichte i polska filozofia czynu
 • Milan Sobotka, Wpływ Schellinga na Hegla podczas ich współpracy w „Kritisches Jahrbuch der Philosophie”
 • Ryszard Panasiuk, Myśl polityczna Hegla wobec Rewolucji Francuskiej
 • Daniel Grinberg, Myśl polityczna wczesnych Fabian
 • Barbara Skarga, Mill i Marcuse o polityce Comte’a. (Z dziejów interpretacji doktryny)
 • Zbigniew Kuderowicz, Artur Górski jako teoretyk kultury
 • Stanisław Borzym, Transformacje idei Bergsonowskich: Sorel i Brzozowski
 • Hanna Buczyńska-Garewicz, Mediacja i problem początku
 • Zdzisław Krasnodębski, Rozumienie i emancypacja. Spór między teorią krytyczną a hermeneutyką
 • Karol Tarnowski, Problem rozumienia u wczesnego Heideggera

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.