Tom 26 (1980)

 • Ludwig Landgrebe, Redukcja i monadologia – podstawowe sporne pojęcia fenomenologii Husserla. Przeł. Jan Garewicz
 • Roman Darowski, Geneza dzieła Wojciecha Tylkowskiego SJ «Philosophia curiosa»
 • Andrzej Walicki, Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej
 • R. Ludwikowski Rett, Ultramontanizm galicyjski – rozwój ruchu i główne założenia doktryny
 • Halina Floryńska, Horyzont mityczny literatury Młodej Polski
 • Krystyna Święcicka, Kantowskie «a priori» w interpretacji Hermanna Cohena
 • Barbara Skarga, «Myślimy w przestrzeni»
 • Małgorzata KępczyńskaAlienacja «cogito». O zadaniach psychologii u Bergsona i Junga
 • Jacek Migasiński, Louis Lavelle: nowa ontologia i stara metafizyka
 • Stefan Morawski, Heidelberska filozofia i estetyka Lukácsa
 • Wiesław Gromczyński, Zagadka Raskolnikowa. Z problemów filozoficznej interpretacji postaci Dostojewskiego
 • Jan Garewicz, Nieznane pismo Trentowskiego
 • Bronisław Trentowski, System wolnomularstwa loży „Zur edlen Aussicht”. Tłum. Jan Garewicz

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.