Tom 29 (1983)

 • Roman Darowski, Koleje życia i działalność filozoficzna Aleksandra Podlesieckiego (1683–1762)
 • Justyna Kurczak, Refleksja historiozoficzna Kazimierza Brodzińskiego
 • Marek Blaszke, Człowiek a historia w filozofii Jana Jakuba Rousseau
 • Ryszard Panasiuk, Człowiek, czas, historia. (Hegel Kojève’a)
 • Jerzy BukowskiOd fenomenologii ducha do fenomenologii nienawiści
 • Krystyna Święcicka, Teoria „wczucia” u T. Lippsa
 • Roman Waszkinel, Źródła Bergsona teorii trwania a psychologia i spirytualizm
 • Piotr Marciszuk, Nowa gnoza Arthura Koestlera
 • Krzysztof Murawski, Pojęcie osoby ludzkiej w poglądach Antoniego Kępińskiego
 • Małgorzata Kępczyńska, Aksjologiczne założenia psychiatrii humanistycznej
 • Ulrich Schrade, Dwa pojęcia humanizmu
 • Anna Hochfeldowa: Wczesne polskie przekłady Berkeleya: Excerpt niektórych reflexyi z xiążki angielskiey Jerzego Berkeley biskupa Cloynenskiego wydaney pod tytułem The Querist […] tłumaczoney exercity linguae gratia przez J. Z. R. K. [Józefa Andrzeja Załuskiego].
 • Marian Massonius, Wiara w nauce. Wydała Anna Hochfeldowa
 • Edmund Husserl, Kryzys kultury europejskiej i filozofia [oraz] Zaprzeczenie możliwości filozofii naukowej – konieczność namysłu – namysł historyczny – jak potrzeba historii?. Przeł. Janusz Sidorek
 • Janusz Sidorek, Od tłumacza

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.