Tom 3 (1958)

  • Mieczysław Szerer, Dwie reakcje na Rewolucję Francuską w angielskiej myśli społeczno-politycznej
  • Jerzy Szacki, Wiadomość o Janie Ludwiku Żukowskim
  • Vera Mitrinović, Z przeszłości ideologii socjalistycznej w Serbii (Svetozar Marković)
  • Księga wizytacji zborów podgórskich. Z rękopisu Biblioteki Nemzeti Muzeum w Budapeszcie wydali: Lech Szczucki i Janusz Tazbir
  • Materiały z historii polskiej myśli społeczno-politycznej lat 60-tych XIX wieku.(„Le Peuple Polonais”). Wydał Stanisław Szefler

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.