Tom 31 (1986)

 • Stanislav Sousedik, Filozofia na ziemiach czeskich w XVII wieku. Z jęz. czeskiego tłum. M. Chmiel
 • Jan Malarczyk, Francesco Guicciardini o koncepcjach społeczno-politycz­nych Niccold Machiavellego
 • Marian Ciszewski, Dusza ludzka i jej nieśmiertelność w poglądach Jana Bazylego Bessariona
 • Jan Czerkawski, Charles de Bovellesa koncepcja filozofii
 • Stanisław Piwko, Jan Kalwin: problem zła — zarys teodycei
 • Jan Garewicz, Christianopolis. Johann Valentin Andreae i jego utopia
 • Elżbieta Nowosad, Izaak Newton jako historyk. The Chronology of Ancient Kingdoms Amended a historiografia wieku XVII i XVIII
 • Grzegorz Błachowicz, Andrzej Frycz Modrzewski — inspiracje klasyczne i nowatorstwo
 • Roman Darowski, Mateusz Bembus S. J. (1567-1645), profesor filozofii w Poznaniu
 • Franciszek Bargieł, Metafizyka Tomasza Młodzianowskiego S. J. (1622-1686)
 • Adam Aduszkiewicz, Koncepcja metafizyki w pismach filozoficznych Henryka Nicolaia (1605-1660)
 • Jan Doktór, Sabbataizm jako ideologia kryzysu
 • Marek Blaszke, Fizjokratyczna teoria własności w nie wydanym rękopisie Antoniego Popławskiego: „Nauka o Prawie Przyrodzonym krótko i jaśnie ze­brana dla uczących się polityki in Collegio Nobilium Schol. Piar. w Warsza­wie 1771 r.„

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.