Tom 32

 • Jacek Migasiński, Historyczność. Filozoficzny kontekst pojęcia
 • Jan Garewicz, Wprowadzenie w metafizykę Jakuba Böhme
 • Marek Blaszke, Umowa społeczna J. J. Rousseau – polityka i racjonalność
 • Ryszard Panasiuk, O cielesnej podstawie ludzkiego istnienia w ujęciu Hegla
 • Jerzy Kulczycki, Bergsonowska teoria percepcji
 • Stanisław Borzym, Wartości i historia. Ze studiów nad Masarykiem
 • Krystyna Święcicka, Monada jako droga ku metafizyce
 • Jerzy Bukowski, Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela
 • Barbara Skarga, „Czas i inne”
 • Joanna Kurczewska, Przeszłość, przyszłość i technokraci. (Analiza kategorii czasu w ideologii technokratycznej)
 • Bożena Domagała, Ideologiczne implikacje legendy Kościuszkowskiej: rycerstwo, szlachectwo, naród
 • Julian Klaczko, Niemieccy hegemoni. List otwarty do Georga Gervinusa, tłum. Zbigniew Baran
 • Edmund Husserl, Fenomenologia i antropologia, przeł. Sławomira Walczewska
 • Jan Garewicz, Danuta Załęcka, Spis treści „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” t. 1–31, za lata 1957–1986

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.