Tom 33 (1988)

 • Barbara Skarga, Trwałość i zmienność kategorii
 • Adam Aduszkiewicz, Zagadnienie intelektu w tekstach św. Tomasza z Akwinu, Franciszka Suareza i Georga Gutkego
 • Wojciech Patyna, Teoria wiedzy Fryderyka Nietzschego
 • Andrzej Lubomirski, Frege i Kant
 • Cezary Wodziński, Spór o granice racjonalności. Szestow–Husserl
 • Jarosław Rolewski, Metafizyka i czas u Kanta
 • Tadeusz Gadacz, Drzewo wiedzy i drzewo życia. Filozofia objawienia Franza Rosenzweiga w polemice z idealizmem Georga Wilhelma Friedricha Hegla
 • Jacek Filek, Veritas
 • Jacek Migasiński, Heidegger we Francji
 • Adam Dubik, O racjonalizmie E. Meyersona
 • Marek Blaszke, Antoni Popławski: fizjokratyczna wizja jednostki i społeczeństwa
 • Jan Skoczyński, Historia i historyzm w ujęciu Feliksa Konecznego
 • Ulrich Schrade, Współczesne klasyfikacje humanizmu

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.