Tom 36 (1991)

 • Juliusz Domański, Metafizyka Arystotelesa i fizyka pierwszych filozofów. (Uwagi o nazwie, pojęciu i przedmiocie metafizyki)
 • Jacek Migasiński, Metafizyka: szkic typologii pojęcia
 • Ulrich Schrade, Panorama współczesnej metafizyki
 • Andrzej Lubomirski, Heinrich Scholz: metafizyka logicyzmu
 • Małgorzata Kowalska, Pojęcia bytu i nicości w filozofii J. P. Sartre'a
 • Barbara Skarga, Kilka słów w obronie metafizyki
 • Tadeusz Batóg, Locke i Leibniz o podstawach matematyki
 • Honorata Jakuszko, Egzystencjalna utopia Gottfrieda Arnolda
 • Małgorzata Kwietniewska, Koncepcja episteme we wczesnych pismach Michela Foucault,
 • Justyna Kurczak, Utopia słowiańska romantycznych słowianofilów polskich
 • Jacek Bartyzel, Doktryna konserwatywna Wincentego Kosiakiewicza
 • Reinhold Becker, Simmla teoria towarzyskości. Przeł. Janusz Sidorek
 • [Towarzystwo Simmlowskie]. Tłum. Stanisław Borzym

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.