Tom 37 (1992)

 • Mikołaj Olszewski, Hermeneutyka Orygenesa, czyli o początkach
 • Stanisław Kijaczko, Krytyka języka nauki i metafizyka „języka świata” w immaterializmie George’a Berkeleya
 • Marek Blaszke, Projekty reform dla Polski dwóch adwersarzy – Mably’ego i Le Mercier de la Rivičre’a
 • Maciej Potępa, Ja – wolność – samowiedza. Filozofia wczesnego Schellinga
 • Justyna Nowotniak, Między początkiem filozofii a jej zasadą. (Fichte i Schelling)
 • Alina Djakowska, Dyskurs pseudonimów
 • Sławomir Mazurek, Dwa studia na temat utopizmu. (Mikołaj Bierdiajew: Fiłosofija nierawienstwa; Siemion Frank: Swietwot’mie)
 • Danilo Facca, Szymona Birkowskiego komentarz do Timajosa. Tłum. z włoskiego Anna Dudzińska-Facca)
 • Wojciech Kaute, Joachim Lelewel – Michał Bobrzyński. Dwie syntezy dziejów Polski
 • Edmund Kowalski, Poglądy filozoficzne Józefa Kremera, s. 177–199.
 • Józef Kremer, Autobiografia. Przygotował do druku Edmund Kowalski
 • Andrzej Waśkiewicz, Liberałowie krakowscy o międzywojennej Europie
 • Hanna Temkin, Marks i marksizmy. (Uwagi do Leszka Kołakowskiego Głównych nurtów marksizmu, t. 1–3, Paryż 1976–1978)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.