Tom 39 (1994)

 • Tadeusz Batóg, O Kantowskiej krytyce argumentu ontologicznego
 • Bogdan Szlachta, Edmund Burke wobec szkół prawa naturalnego
 • Justyna Nowotniak, Filozofia i życie. Dialog i polemika między J. G. Fichtem a F. H. Jacobim
 • Ryszard Panasiuk, O dialektyce w marksizmie, jej genezie i funkcji raz jesz­cze
 • Krzysztof Sołoducha, Dilthey — zarys dziejów recepcji w filozofii niemiec­kiej XX wieku
 • Leszek Brogowski, Getynga, Husserl, Ingarden
 • Paweł Pieniążek, Levinasowska krytyka tradycyjnych koncepcji języka. U źródeł etycznej archeologii języka
 • Sławomir Mazurek, Historiozofia S. I. Witkiewicza
 • Maciej Soin, „Projekt„ i „system” w ontologii S. I. Witkiewicza
 • Mieczysław Jagłowski, Szkoła Madrycka
 • Cezary Wodziński, Bibliografia Martina Heideggera

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.