Tom 40 (1995)

Czterdziesty tom „Archiwum” stanowi księgę pamiatkową ku czci Profesora Jana Garewicza — jednego z założycieli pisma, wielotetniego sekretarza redakcji i członka komitetu redakcyjnego od jego założenia.

VIRO APPRIME DOCTO
IOANNI GAREWICZ
EXIMIO PHILOSOPHIAE SAECVLI VNDEVICESIMI
CVM GERMANICAE TVM POLONICAE SCRVTATORI
GERMANICAE LINGVAE SCRIPTORVM
INTERPRETI MIRVM QVAM ELEGANTI
HVIVSCE ARCHIVI VNA CVM ALIIS OLIM CONDITORI
STRENVO OPERANTIVM DIGNITATIS AC LIBERTATIS PROPVGNATORI
QVINDECIM NVNC VITAE SVAE LVSTRA CLAVDENTI
VOLVMEN HOC
HONORIS SIMVL ET AMORIS MONIMENTVM
D.D.D. AVCTORES

 • Josef Simon, „Subjektivitat„ als Wahrheitsgrund
 • Barbara Skarga, Tożsamość i ciało
 • Juliusz Domański, Przekład jako praca twórcza
 • Maciej Potępa, Kilka refleksji o przekładzie
 • Barbara Markiewicz, „Przechytrzony rozum”, czyli kilka uwag o polskim tłumaczeniu List der Vernunft
 • Lech Szczucki, Epilog De fato Pietro Pomponazziego
 • Pierre Deghaye, Der verborgene Gott und der geoffenbarte Gott in Jacob Boehmes Theosophie
 • Karol Bal, Z Heglowskiej historii filozofii: Jakub Bóhme
 • Sabine Solf, Correspondance des Arts: Jakob Bóhme aus Lodz
 • Helmut Holzhey, Die Wandlungen im Selbstverstandnis des Philosophen am Ubergang vom 17. zum 18. Jahrhundert
 • Zbigniew Ogonowski, Pierre Bayle o poglądzie socynian na przedwiedzę Bożą i wolną wolę
 • Jan Doktór, Dysputa żydowsko-chrześcijańska na dworze hanowerskim 1711
 • Bronisław Baczko, Skarby Eldorado
 • Ryszard Panasiuk, Newton źdźbła trawy. Uwagi o Kantowskiej filozofii je­stestw organicznych
 • Stanisław Borzym, Friedrich Heinrich Jacobi. Z dziejów niemieckiej filozo­fii życia
 • Milan Sobotka, Friedrich Schiller als Philosoph des Selbstbewufitseins und der Stimmung
 • Gottfried Etzold, Einfach Briiderlichkeit. Zu Bettina von Arnims Polen-broschire
 • Josef Zumr, Tri etapy recepce Schopenhauera v ćeskem myśleni
 • Karol Sauerland, Simmel als Leser Schopenhauers
 • Otto Poggeler, Die Stimme des Volkes
 • Christoph Jamme, Heideggers Philosophie der Kunst und Holderlin
 • Justyna Nowotniak, Kant i Feyerabend o estetycznym wymiarze sądzenia
 • Jerzy Drewnowski, Zu Bocheńskis „Grundvision„ oder iiber Weltanschauungen in der Zeit des Umbruchs
 • Cezary Wodziński, Kant i transcendencja zła
 • Andrzej Przymusiała, Bibliografia Jana Garewicza

viro Apprime Docto ioanni garewtcz Eximio Philosophiae Saecvli Vndevicesimi Cvm Germanicae Tvm Polonicae Scrvtatori Germanicae Lingvae Scriptorvm interpreti mlrvm qvam eleganti Hvivsce Archtvi Vna Cvm Aliis Olim Conditori Strenvo Operantivm Dignïtatis Ac Lïbertatis Propvgnatori Qvindecim Nvnc Vitae Svae Lvstra Clavdenti

volvmen hoc Honoris Simvl Et Amoris Monimentvm D.D.D. Avctores

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.