Tom 42 (1997)

Czterdziesty drugi tom „Archiwum” jest tomem jubileuszowym, w całości poświęconym Panu Profesorowi Leszkowi Kołakowskiemu — jednemu z założycieli pisma, który w roku 1997 obchodził 70. rocznicę swych urodzin.

LESCONI KOŁAKOWSKI
PHILOSOPHORVM AETATIS NOSTRAE POLONORVM PRINCIPI

QVI
DVM METAPHYSICO MINIME DETERRITVS HORRORE
NON SOLVM DE HVMANIS REBVS
VERVM ETIAM DE DIVINIS ET DIABOLICIS
STRENVE PARITER ATQVE HONESTE PHILOSOPHATVR
SEPTVAGESIMVM VITAE SVAE FELICITER COMPLEVIT ANNVM

VOLVMEN HOC
HONORIS AMICITIAE BENEVOLENTIAE MONVMENTVM
DANT DONANT DEDICANT
COMMENTATIONVM IN EO COMPREHENSARYM AVCTORES

*

 • Bronisław Baczko, Robespierre i Terror
 • Stanisław Borzym, Filozofia i ryzyko
 • Stanisław Cichowicz, W leibnizjańskim zwierciadle
 • Juliusz Domański, O dwu znaczeniach metafory pszczoły
 • Jan Andrzej Kłoczowski, „Życie wasze, to cień cienia„. Edyp, czyli wie­dza tragiczna
 • Andrzej Kołakowski, Być człowiekiem
 • Marcin Król, Jaką człowiek ma naturę? Liberalny optymizm i liberalny pesy­mizm
 • Zbigniew Kuderowicz, „Filozofia jest dzieckiem swego czasu” — komen­towanie Hegla
 • Andrzej Mencwel, Dzieło w cieniu
 • Stefan Morawski, Przyczynek do sprawy mitologii dnia dzisiejszego (próba namysłu i sporo pytań)
 • Zbigniew Ogonowski, Trzy postawy wobec tolerancji. Włodkowic — Mo­drzewski – socynianie
 • Ryszard Panasiuk, „Przyjąłem Spinozę za wzór„. Schellinga próba zbudo­wania metafizyki absolutu
 • Krzysztof Pomian, Statystyka, hermeneutyka, polityka
 • Marian Przełęcki, Metafizyczna treść muzyki
 • Siemek Marek J., Logos i polis. Nowoczesność wobec antycznych wzorców społecznego rozumu
 • Barbara Skarga, Kultura europejska i jej imperatywy
 • Lech Szczucki, Andrzeja Dudycza pogląd na świat
 • Krystyna Święcicka, Natura umysłu w buddyzmie tybetańskim
 • Janusz Tazbir, W pogoni za Europą
 • Andrzej Walicki, Katolickie imperium Rosji. O genezie i sensie teokratycznej utopii Sołowjowa
 • Cezary Wodziński, Nieznośna uciążliwość zła, czyli zło dialektycznie prze­myślane

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.