Tom 43 (1998)

 • Maciej Potępa, Kant i Hegel. Spór między teorią moralności a teorią etyczności
 • Andrzej Gniazdowski, Hermeneutyka polityczna jako poszukiwanie prze­strzeni publicznej
 • Szymon Wróbel, Czy wymóg indywidualnej autokreacji i ponadjednostkowej solidarności są równie zasadne i równie niewspółmierne?
 • Soin Maciej, Paradoks Kripkego
 • Marek Blaszke, Galiani i Morellet — spór o wolność handlu zbożem
 • Nikodem Bończa-Tomaszewski: Rewolucja, Apokalipsa, Apokatastaza. Eschatologiczne wątki myślenia rewolucyjnego w marksizmie
 • Ewa Czerwińska, Zagadnienia narodowościowe w monarchii austro-węgierskiej. Wkład Otto Bauera w rozwiązanie konfliktów narodowych
 • Włodzimierz Rydzewski, Syndrom „rosyjskiej idei
 • Janusz Dobieszewski, Rosyjskie syntezy rosyjskiej świadomości
 • Witalij Siergiejewicz Nikonienko, Idea rosyjska i rosyjska filozofia. Tłum. Wiktoria Krzemień, Sławomir Mazurek
 • Aleksander Aleksandrowicz Jermiczow, Filozofia zachodnioeuropejska i filozofia rosyjskiego renesansu. Tłum. Sławomir Mazurek
 • Sławomir Mazurek, Kuzańczyk i Bruno w oczach rosyjskich myślicieli reli­gijnych
 • Jan Krasicki, Mikołaj Bierdiajew i problem humanizmu
 • Ewa Matuszczyk, Mikołaja Bierdiajewa koncepcja obiektywizacji
 • Joachim Diec, Koncepcja kultury Sergiusza Hessena
 • Stanisława Jankowicz, Borys N. Cziczerin — istota i cechy narodowego przedstawicielstwa

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.