Tom 44 (1999)

Tom czterdziesty czwarty „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” stanowi księgę pamiątkową ku czci Profesora Andrzeja Walickiego, wieloletniego redaktora naczelnego pisma.

ANDREAE WALICKI

POLITICARVM QUAE SAECVLO XIX ET XX

CVM A POLONIS TVM A RUSSIS EXCVLTAE SVNT

IDEARVM

EXIMIO PARITER ATQVE INDEFESSO INDAGATORI

SEPTVAGESIMA NATALICIA SVA AGENTI

AMICI COLLEGAE DISCIPVLI

 • Abbott Gleason, Andrzej Walicki
 • Vladimir Pustarnakov, Eśće odin tost v ćest' professora Andreja Valickogo 25 let spustja
 • Andrzej Mencwel, Progresizm integralny
 • Włodzimierz Rydzewski, Dwie twarze Janusa. Dylematy historii (rosyj­skiej) idei
 • Cezary Wodziński, Jurodiwyj. Szkic do portretu
 • Nicholas V. Riasanovsky, Russian Identity and Russian Nationalism: Prolegomena
 • James P. Scanlan, Dostoevsky on the Existence of God
 • Bernice Glatzer Rosenthal, A Nietzschean Source of Stalin's Cultural Revolution
 • Andrzej de Lazari, Mikołaj Strachow. (Szkic do portretu)
 • Sławomir Mazurek, Liberał naszych czasów. (Szkic o Gieorgiju Fiedotowie)
 • Marek Styczyński, Sowietologia fryburska
 • Lech Szczucki, Antytrynitarska utopia konsolacyjna. (Jakuba Paleologa Disputatio scholastica)
 • Janusz Tazbir, Państwo polskie a Kościół w XVI-XVIII wieku
 • Jan Garewicz, Cieszkowskiego O drogach ducha a powstanie styczniowe
 • Zbigniew Kuderowicz, Aksjologiczny sens poezji w estetyce Hegla
 • Ryszard Panasiuk, Sacrum i polityka. Uwagi o Heglowskiej próbie legity­mizacji państwa przez odwołanie do religii i filozofii
 • George L. Kline, Gustav G. Shpet as Interpreter of Hegel
 • Joanna Kurczewska, Pierwsi nacjonaliści polscy i sprawy kobiet
 • Stanisław Borzym, Dwa „uniwersalizmy„: Jaworskiego i Spanna
 • Jerzy Szacki, Nacjonalizm a religia
 • Marcin Król, Czy można być konserwatywnym liberałem?
 • Shlomo Avineri, Herzla droga do syjonizmu. Tłum. Marcin Grajewski
 • Bibliografia Andrzeja Walickiego. Na podstawie materiałów autobibliograficznych opracował Andrzej Przymusiała

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.