Tom 49 (2004)

Tom czterdziesty dziewiąty w znacznej swojej części poświęcony jest filozofii 17 i 18 wiecznej oraz jej historycznym źródłom i implikacjom. Stanowi księgę pamiątkową ku czci Profesora Mariana Skrzypka.

VIRO APPRIME DOCTO

MARIANO SKRZYPEK

DE PERSCRVTANDA PHILOSOPHIA

LVMINUM AETATE

CVM APVD POLONOS

TVM APVD FRANCOGALLOS

CVLTA

EGREDIE MERITO

AMICI COLLEGE DISCIPVLI

Wokół wieku XVIII
 • Bronisław BaczkoFikcje dziejowe i dzieje utopii
 • Janusz TazbirŚwiat w XVI-XVII wieku
 • Mikołaj OlszewskiCzy Rousseau czytał Senekę?
 • Anna Citkowska-KimlaWczesnoromantyczna historiozofia i filozofia religii Friedricha von Hardenberga (Novalisa). Chrześcijaństwo albo Europa
 • Aleksandra PoradaFenelon i d'Argenson — arystokraci marzą o reformach
 • Tadeusz ZatorskiZabobon oświeceniowy i oświecony, czyli Georga Christopha Lichtenberga psychologia przesądu
 • Stefan Zabieglik - Deizm Adama Smitha
 • Sabina KruszyńskaBenjamin Constant i jego dzieło o religii
 • Benjamin Constant - O religii z punktu widzenia jej źródła, jej form i rozwinięć
 • Jerzy TrzoskaPlany Augusta II Sasa powołania Admiralicji w końcu XVII wieku
i inne
 • Steffen HuberMetafizyczne określenie osoby ludzkiej w koncepcji wiary rozumnej polskiego antytrynitarza Andrzeja Wiszowatego
 • Maciej SoinWitkiewicz i Bugajew
 • Marek Łagosz - Pamięć jako fenomenologiczna podstawa idei czasu
 • Piotr ŁaciakMiejsce i funkcja poznania istotnościowego (poznania a priori) w transcendentalnej fenomenologii Edmunda Husserla
 • Adam SkibińskiRadykalny konstruktywizm jako krytyka epistemologii
 • Marcin Karaś - Status Ecciesiae indirecte subordinatur. Koncepcja wzajemnych relacji Kościoła i państwa we współczesnym integryzmie rzymskokatolickim

VIRO DOCTISSIMO

LECHO SZCZUCKI

EGREGIO

CUM RELIGIOSAE SAECULORUM XVI ET XVII Q. V. HETERODOXIAE

TUM SAECULORUM EORUNDEM PHILOSOPHIAE

SCRUTATORI

INDEFESSO

AETATIS EIUSDEM EIUSDEMQUE PROSAPIAE SCRIPTORUM

EDITORI

QUATTORDECIM VITAE SUAE LUSTRA FELICITER CLAUDENTI

DANT DONANT DEDICANT

COLLEGAE AMICI DISCIPULI

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.