Tom 5 (1959)

  • Zygmunt Bauman, Socjologia Vilfreda Pareta
  • Zygmunt Gostkowski, Teoria stereotypu i poglądy na opinię publiczną Waltera Lippmanna
  • Antonina Kłoskowska, Koncepcje typu osobowości we współczesnej an­tropologii kulturalnej
  • Jan Ożarowski, Metoda transcendentalna a problem poznania syntetyczne­go w szkole marburskiej
  • Marian Przełęcki, Operacjonizm

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.