Tom 54 (2009)

Pięćdziesiąty czwarty tom „Archiwum” jest tomem jubileuszowym, w całości poświęconym Panu Profesorowi Stanisławowi Borzymowi — wieloletniemu redaktorowi naczelnemu, który w roku 2009 obchodził 70. rocznicę swych urodzin.

STANISLAO BORZYM
PHILOSOPHIAE RECENTISSIMI PRAECIPVE AEVI SCRVTATORI EXIMIO
QVAM CVM APVD GERMANOS ET FRANCOGALLOS
TVM VERO APVD NOSTRATES CVLTAM
MVLTIS AC DOCTIS COMMENTATIONIBVS SVIS MIRVM QVANTVM ILLVSTRAVIT
SEPTVAGESIMVM VITAE ANNVM FELICITER NVNC CLAVDENTI
VOLVMEN HOC
HONORIS ET ADMIRATIONIS MONIMENTVM
OFFERVNT
AMICI COLLEGAE DISCIPVLI

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.