Tom 55 (2010)

Pięćdziesiąty piąty tom „Archiwum” został wydany po raz pierwszy we współpracy z Instytutem Filozofii UMK w Toruniu, w nowej szacie graficznej, przygotowany przez znacznie zmieniony zespół redakcyjny, wspierany przez nową, międzynarodową Radę Programową. Tom dedykowany jest pamięci zmarłych w 2009 roku zasłużonych współtwórców naszego pisma: Panu Profesorowi Leszkowi Kołakowskiemu i Pani Profesor Barbarze Skardze.

Przekłady:

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.