Tom 58 (2013) - Suplement: Eugeniusz Górski in memoriam

MEMORIAE VIRI DOCTISSIMI
EVGENII GÓRSKI
PHILOSOPHIAE POLITICAE RECENTIORIS AEVI
PRAECIPVE IN HISPANICA LINGVA CVLTAE
SCRVTATORIS STRENVI ATQVE EGREGII
VOLVMEN HOC SACRVM ESSE VOLVERVNT
AMICI COLLEGAE DISCIPVLI

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.