Tom 62 (2017)

 • Dariusz Piętka, Transformacyjna analiza mowy w Kratylosie Platona
 • Michel Fattal, Logos w Sofiście Platona
 • Marek Otisk, Philosophical Way to God’s Wisdom: Arithmetic and the Definitions of a Number in Early Medieval Texts
 • Riccardo Martinelli, Roztropność i charakter. Kant i dwa oblicza antropologii pragmatycznej
 • Edward Boniecki, Harald Höffding. Filozof duński w kręgu myśli polskiego modernizmu
 • Leszek Augustyn, Dzieje życia, siła religii. Stanisław Brzozowski wobec modernizmu katolickiego
 • Sławomir Mazurek, Filozofia wobec doświadczenia bezprecedensowego zła – od rewolucji francuskiej do Holokaustu?
 • Sergiusz Tokariew, Idealistyczne źródła maksymy pragmatycznej w filozofii Ch. S. Peirce’a

Arystoteles 2400 lat

 • Enrico Berti, Dzisiejsze znaczenie filozofii Arystotelesa
 • Daniel Roland Sobota, Gigantomachia peri tes ousias. Czytając Arystotelesa w XX wieku
 • Seweryn Blandzi, Rzeczenie jako o-rzeczenie, czyli orzekanie o rzeczy. Arystotelesa pytanie o filozofię i jej rzecz
 • Jan Bigaj, Miejsce i rola księgi Delta w „Arystotelesowskiej” Metafizyce
 • Krystyna Tuszyńska, Arystotelesowska definicja tragedii a definicja Gorgiasza w kontekście relacji dramaturg – widz
 • Mária Mičaninová, Was Aquinas Right when He Claimed that Avicebron Departed from Aristotle?
 • Danilo Facca, Arystoteles o celu ludzkiego życia: uwagi do nowej (?) interpretacji Etyki nikomachejskiej Leszka Skowrońskiego
 • Leszek Skowroński, Arystoteles o celu ludzkiego życia: uzasadnienie mojej interpretacji

Przekłady

 • Asklepios, Scholia do księgi Alfa większa Arystotelesowej Metafizyki

Recenzje

 • Przemysław Parszutowicz, Historia nowożytnej filozofii hiszpańskiej przez pryzmat myśli Hegla
 • Filip Borek, Pytanie o pytanie
Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej Ruch Filozoficzny Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.