Tom 63 (2018)

Rousseau – 240. rocznica śmierci

 • Jean-Luc Guichet, Qu’est-ce qu’etre Polonais selon les Considérations sur le gouvernement de Pologne de Jean-Jacques Rousseau
 • Luc Vincenti, Soumission et liberté dans la philosophie de Rousseau
 • Marian Skrzypek, Rousseau et Wielhorski ou dialogue entre deux républicains

Arystoteles 2400 lat

 • Marian Andrzej Wesoły, Dowodzenie / wyjaśnianie naukowe według Arystotelesa
 • Joanna Sowa, Dlaczego potrzebne, skoro niepotrzebne? O materialnym kształcie przyczyny sprawczej w De generatione animalium Arystotelesa
 • Wojciech Wrotkowski, … τῇ μὲν ἡλικίᾳ πρότερος … τοῖς δ’ ἔργοις ὕστερος …: relacja między Anaksagorasem i Empedoklesem według Arystotelesa, kilku zapomnianych komentatorów antycznych i niektórych słynnych uczonych współczesnych
 • Maciej Smolak, O proairesis u Arystotelesa w interpretacji Sebastiana Petrycego z Pilzna. W 400-setną rocznicę wydania Etyki nikomachejskiej w tłumaczeniu i z komentarzem Sebastiana Petrycego z Pilzna

Przekłady

 • Maciej Smolak, O przyjemności – rozdziały jedenaście do czternaście, siódmej księgi Etyki nikomachejskiej (EN VII.11–14 1152a36–1154b34)
 • Arystoteles, O przyjemności – rozdziały jedenaście do czternaście siódmej księgi Etyki nikomachejskiej (EN VII.11–14 1152a36–1154b34)
 • Cezary Błaszczyk, William Graham Sumner – liberał konserwatywny. Wprowadzenie do przekładu
 • William Graham Sumner, Zapomniany człowiek

Recenzje

 • Seweryn Blandzi, Zenon z Elei na nowo odczytany (Dariusz Piętka, Apagogiczne argumenty Zenona z Elei w apologii Parmenidesa, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów / Liberi Libri, Warszawa 2017)
 • Marian Skrzypek, Antologia polskiego mesjanizmu (Spór o mesjanizm. Rozwój idei, wybrał, opracował i wstępem oparzył Andrzej Wawrzynowicz, Warszawa 2015)
 • Josef Novak, Mathematics and Art: In Search of a Cultural History. Critical Study (Lynn Gamwell, Mathematics and Art: A Cultural History, forward by Neil deGrasse Tyson, Princeton and Oxford 2016)
 • Bartosz Działoszyński, Czym różni się ontologia cielesności od fenomenologii ciała? (Anton Marczyński, Ciało/Mistyka. Wstęp do ontologii cielesności, Wydawnictwo Homini, Kraków 2016)
Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.