Tom 63 (2018)

Rousseau – 240. rocznica śmierci

Arystoteles 2400 lat

Przekłady

Recenzje

Proofreading artykułów w języku angielskim publikowanych w tomie 63/2018 „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” został sfinansowany  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w ramach umowy 555/P-DUN/2017.

MNISW(1).jpg

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.