Tom 63 (2018)

Rousseau – 240. rocznica śmierci

Arystoteles 2400 lat

  • Marian Andrzej Wesoły, Dowodzenie / wyjaśnianie naukowe według Arystotelesa
  • Joanna Sowa, Dlaczego potrzebne, skoro niepotrzebne? O materialnym kształcie przyczyny sprawczej w De generatione animalium Arystotelesa
  • Wojciech Wrotkowski, … τῇ μὲν ἡλικίᾳ πρότερος … τοῖς δ’ ἔργοις ὕστερος …: relacja między Anaksagorasem i Empedoklesem według Arystotelesa, kilku zapomnianych komentatorów antycznych i niektórych słynnych uczonych współczesnych
  • Maciej Smolak, O proairesis u Arystotelesa w interpretacji Sebastiana Petrycego z Pilzna. W 400-setną rocznicę wydania Etyki nikomachejskiej w tłumaczeniu i z komentarzem Sebastiana Petrycego z Pilzna

Przekłady

  • Maciej Smolak, O przyjemności – rozdziały jedenaście do czternaście, siódmej księgi Etyki nikomachejskiej (EN VII.11–14 1152a36–1154b34)
  • Arystoteles, O przyjemności – rozdziały jedenaście do czternaście siódmej księgi Etyki nikomachejskiej (EN VII.11–14 1152a36–1154b34)
  • Cezary Błaszczyk, William Graham Sumner – liberał konserwatywny. Wprowadzenie do przekładu
  • William Graham Sumner, Zapomniany człowiek

Recenzje

Proofreading artykułów w języku angielskim publikowanych w tomie 63/2018 „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” został sfinansowany  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w ramach umowy 555/P-DUN/2017.

MNISW(1).jpg

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.