Tom 64 (2019)

Redakcja naukowa: Seweryn Blandzi i Przemysław Parszutowicz

 

Przekłady

Recenzje

 

Tom 64/2019 „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” został  przygotowany przy udziale środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w ramach umowy 592/P-DUN/2019.
MNISW(1).jpg

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.