Tom 65 (2020)

Redakcja naukowa: Seweryn Blandzi i Przemysław Parszutowicz

AHF65

Spis treści:

Gorgiasz 2500

Heidegger 130 lat

Recenzje:

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.