Tom 65 (2020)

 • Sławomir Mazurek, Ostatni
 • Maciej Smolak, O przyjaźni z samym sobą w Etykach Arystotelesa
 • Marcin Komorowski, Struktura hipostazy Umysłu (νοῦς) w Proklosa Theologia platonica V
 • Marcin Mazurek, Sources of Modern Natural Law in Hugo Grotius’s Political Philosophy
 • Jean-Luc Guichet, Le hasard dans l’histoire: Montesquieu
 • Marian Skrzypek, La nécessité, la liberté et le hasard chez Diderot
 • Urszula Idziak-Smoczyńska, Bartosz Piotr Bednarczyk, The Slav Master. Hegel and Polish Nobility

Gorgiasz 2500

 • Marian Andrzej Wesoły, Traktat Gorgiasza O niebycie, czyli o naturze – świadectwa, wyciągi, polemiki
 • Stefania Giombini, Il processo come pretesto. Sul Palamede di Gorgia
 • Carolina Ferraro, Il fascino del Logos. Gorgia e il problema del Linguaggio
 • Przemysław Paczkowski, Gorgiasz: retoryka jako teoria i praktyka
 • Zbigniew Danek, Platoński Gorgiasz a kwestia politycznego zaangażowania filozofa
 • George Ch. Koumakis, Dialectic as Socratic Elenchus in Plato`s Gorgias. The Sophists’ Paradox on the Teaching of Political Virtue
 • John Lange, Reply to George Ch. Koumakis’s Paper on Dialectic as Socratic Elenchus in Plato `s Gorgi
 • Seweryn Blandzi, Czy negacja bytu jest negacją rzeczywistości? Gorgiasz o relatywnym nie-Bycie, czyli o naturze: Gorgiasz vs. Parmenides

Heidegger 130 lat

 • Mateusz Waśko, Być, czyli być-możliwym. Przyczynek do interpretacji wczesnej filozofii Martina Heideggera
 • Filip Borek, Erscheinen und Genese. Einige Fragen zur Phänomenologie Martin Heideggers
 • Magdalena Hoły-Łuczaj, Czy na gruncie ontologii Heideggera można sformułować pytanie o krzywdę?
 • Bartosz Piotr Bednarczyk, Kruche rusztowanie świata. Doświadczenie choroby a granice analityki egzystencjalnej
 • Paweł Korobczak, Heidegger i filozofia współczesna Krzysztofa Michalskiego w świetle korespondencji z Janem Patočką
 • Paweł Korobczak, Ostatni list Krzysztofa Michalskiego do Jana Patočki
 • Daniel Roland Sobota, Heidegger w Polsce

Recenzje:

 • Seweryn Blandzi, Analityki Arystotelesa w nowym polskim przekładzie (Arystoteles, Analityki pierwsze. Analityki wtóre. Przeł. i oprac. Marian A. Wesoły. Lublin – Roma: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2020, ss. 454).
 • Krzysztof Łapiński, Humanism as a Way of Life. Juliusz Domański's Lectures on Humanism (Juliusz Domański, Wykłady o humanizmie, Biblioteka Kwartalnika Kronos, Warszawa 2020, ss. 851).
Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.