Tom 66/67 (2021/2022)

Redakcja: Seweryn Blandzi i Przemysław Parszutowicz

 

Tom 66/67 (2021/2022)

Spis treści:

Przekłady

Recenzje

  • Kazimierz Korus, O sposobach wzbogacania greckich słowników naukowych (Krzysztof Narecki, Mneme w epoce przedsokratyków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, ss. 232)
  • Artur Andrzejuk, Summa o intelekcie (Michał Zembrzuski, Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2019, ss. 404)
  • Daniel Roland Sobota, Cieszkowski redivivus (Krystian Pawlaczyk, Poza substancją dziejów. O wczesnej myśli Augusta Cieszkowskiego, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2021, ss. 491)
  • Sofia Vescovelli, A Hundred Years of Polish Philosophy and Culture (Cento anni di filosofia e cultura polacca, ed. by Anna Czajka, Gerardo Cunico and Elisabetta Colagrossi, Milano-Udine: Mimesis, 2020, pp. 348)
  • Agnieszka Świtkiewicz-Blandzi, Dlaczego klasycy (Kazimierz Korus, Godność i Wolność. Greckie źródła tożsamości europejskiej, Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU, Krakow 2019, Tom LXXXIV, ss. 192)
Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.