Tom 7 (1961)

Historia i wolność. Studia z dziejów ideologii XIX w.

 • Zbigniew Kuderowicz, Problematyka wolności w doktrynie społecznej Adama Mullera
 • Aleksander Orłowski, Młody Schelling i romantyczna filozofia historii
 • Jan Garewicz, Społeczeństwo i historia w filozofii A. Schopenhauera
 • Andrzej Walicki, Problematyka więzi społecznej w historiozofii Iwana Kirejewskiego
 • Hanna Temkinowa, Bakunin a problemy filozofii historii
 • Jerzy Ładyka, Libelt a historiozofia heglowska
 • Płockie rękopisy Józefa Kalasantego Szaniawskiego. Opracował Tadeusz Kozanecki
 • J. K. Szaniawski, Użyteczność, wpływ i za­lety pięknych kunsztów
 • [J. K. Szaniawski do pułkownika Franciszka Paszkow­skiego. Trzy listy]
 • Fragment z rozprawy Szaniawskiego pt. Uwagi względem wychowania i nauk
 • J. K.: Szaniawski, Uzasadnienie cenzury druku

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.