Tom 8 (1962)

Historiozofia i indywidualizm. Studia z dziejów filozofii społecznej XIX w.

  • Zbigniew Kuderowicz, Misja filozofii i jej przemiany (Hegel, Feuerbach, Stirner)
  • Andrzej Walicki, Rosyjskie słowianofilstwo a filozofia heglowska
  • Jan Garewicz, Sprzeczności schopenhauerowskiego indywidualizmu
  • Hanna Temkinowa, Jednostka a społeczeństwo w koncepcji anarchizmu M. Bakunina
  • Barbara Skarga, Praca organiczna a filozofia narodowa i konserwatywna ka­tolicka przed 1864 r.
  • Jerzy Ładyka, Koncepcje społeczeństwa zintegrowanego w twórczości Hegla i Trentowskiego
  • Rozprawa konkursowa (1821) Józefa Gołuchowskiego. Opracował Tadeusz Kozanecki

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.