Tom 9 (1963)

Religie racjonalne. Studia z filozofii religii XV — XVII w.

  • Leszek Kołakowski, Antykonfesjonalny nurt mennonicki wobec religio rationalis
  • Zbigniew Ogonowski, Kryteria prawdziwości chrystianizmu u Fausta Socyna
  • Alicja Kuczyńska, Renesansowe modyfikacje neoplatonizmu: Marsilio Ficino
  • Dawida Hume'a nieznane listy w zbiorach Muzeum Czartoryskich (Polska). Opracował Tadeusz Kozanecki
  • Polski przekład dialogu Castelliona. Opracował Lech Szczucki
  • Sebastian Castellion, Dyjalog abo rozmowa dwóch o żywej wierze
  • Anna Kotarska, Bibliografia reformacji za lata 1945-1960

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.