Andrzej Walicki

Andrzej Walicki (1930-2020) — redaktor naczelny czasopisma w latach 1968–81. Jeden z twórcow „warszawskiej szkoły historii idei”. Członek rzeczywisty PAN, emerytowany profesor Uniwersytetu Notre Dame (USA)

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.