Michał Węcławski

Michał Węcławski – doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikował m.in. w „Studia Philosophica Wratislaviensia”, „Filo-Sofiji”, „Logos i Ethos” oraz „Hybris”.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 63 (2018)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.