Wojciech Włoch

Wojciech Włoch – doktor nauk humanistycznych (specjalność filozofia prawa), doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu; redaktor naukowy V tomu polskiej edycji Dzieł Zebranych I. Kanta; główne zainteresowania badawcze: filozofia prawa I. Kanta, czysta teoria prawa H. Kelsena, koncepcje umowy społecznej, teoria praw podmiotowych.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.