Szymon Wróbel

Szymon Wróbel — dr hab. Psycholog i filozof. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych (psychologia) UAM w Poznaniu. W 1996 roku obronił pracę doktorską, a w 2003 habilitował się w IFIS PAN w Warszawie. Opublikowal m.in. Odkrycie nieświadomości (1997), Galaktyki, biblioteki, popioły (2001), Władza i rozum. Stadia rozwojowe krytycznej teorii społecznej (2002 — nagroda Prezesa Rady Ministrów, 2004), Granice polityczności (wspólnie z Pawłem Dyblem). Przez ostatnie lata pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Trzykrotnie nominowany do nagrody literackiej Paszporty Polityki (1997, 2003, 2004). Interesują go m.in. współczesne teorie polityczne, psychoanaliza, kognitywistyka, filozofia języka.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.