Wojciech Wrotkowski

Wojciech Wrotkowski — doktor filozofii, filolog klasyczny, adiunkt w Zespole Badań nad Filozofia Antyczną i Historia Ontologii w IFiS PAN. Autor książki Jeden wieloimienny. Bóg Heraklita z Efezu (2008). Członek zespołu redakcyjnego „Archiwum”.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.