Stefan Zabieglik

Stefan Zabieglik – dr hab., przez większość życia zawodowego pracownik Katedry Nauk Filozoficznych Politechniki Gdańskiej. Wybitny specjalista w zakresie filozofii, kultury i historii Szkocji. Opublikował m.in.: Krzywe zwierciadło filozofii, czyli dzieje pojęcia zdrowego rozsądku (1987), Historia Szkocji (2000), Historia filozofii na tle cywilizacji europejskiej (do końca XVIII wieku) (2003), Adam Smith (2003), Leksykon Szkocji – historia, polityka, nauka, kultura (2008). Zmarł 4 maja 2010 r.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.