Danuta Załęcka

Danuta Załęcka — pracownica Polskiej Akademii Nauk od 1952 roku — początkowo jako wieloletnia sekretarka prof. S. Żółkiewskiego. Po roku 1968 rozpoczęła prace w Zakładzie Filozofii Nowożytnej IFiS PAN, prowadząc równocześnie sekretariat „Archiwum”. Była tytanem pracy epoki przedkomputerowej. Niezwykle sprawnie panowała nad to nami papieru, kilometrami półek, korespondencją, wielokrotnym przepisywaniem poprawianych tekstów. Przeszła na emeryturę w latach 90tych, lecz jeszcze długo pomagała w pracach biurowych.

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.