Marcin Zdrenka

Marcin Zdrenka — dr hab., profesor w Zakładzie Aksjologiii i Etyki Spolecznej IF UMK. Sekretarz Redakcji „Ruchu Filozoficznego”. Członek zespołu redakcyjnego „Archiwum”. Zainteresowania: aksjologia Henryka Elzenberga, Marii Ossowskiej nauka o moralności, socjologia moralności, koncepcje A. MacIntyre’a i Ch. Taylora, genealogia pojęć i problemów filozofii moralnej, filozofia zła, moralna głupota.

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.