Jolanta Żelazna

Jolanta Żelazna — Prof. dr hab., Kierownik Zakładu Historii Filozofii IF UMK.  Członek Rady Programowej „Archiwum”. Zainteresowania: Spinoza; historia filozofii XVII w, historia filozofii obszaru niemieckojęzycznego XIX-XX w. (Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Heidegger, Gadamer, Jaspers, Cassirer), psychoanaliza (Freud, Jung, Fromm).

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.