History of Spanish Modern Philosophy through the Prism of Hegel’s Thought

Przemysław Parszutowicz

Dorota Leszczyna, Hegel in Spain. From the Seville School to the Madrid School, Kęty, Marek Derewiecki Publishing, 2017.

62-parszutowicz

Keywords: leszczyna · hegel · seville school

Przemysław Parszutowicz — Professor at Department of History of Modern and Contemporary Philosophy,  Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences. His current research interests include history and theory of transcendental philosophy. Author of books: Filozofia jako krytyka poznania. Wprowadzenie do transcendentalizmu Ernsta Cassirera [Philosophy as Critique of knowledge. Introduction to Ernst Cassirer's Transcendentalism] (Warsaw 2013); Fenomenologia form symbolicznych. Podstawowe pojecia i inspiracje „późnej” filozofii Ernsta Cassirera [Phenomenology of Symbolic Forms. Basic Concepts and Inspirations of Ernst Cassirer's „late” Philosophy] (Warsaw 2013).   »  

Przejdź do wersji polskiej

Currently read volume

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.