Dlaczego klasycy

Agnieszka Świtkiewicz-Blandzi

Kazimierz Korus, Dignity and Freedom. Greek sources of European identity, Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU, Cracow 2019, Vol. LXXXIV, pp. 192.

66-switkiewiczblandzi

Keywords: korus · Dignity and Freedom

Przejdź do wersji polskiej

Currently read volume

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.