Herauslesen versus Hineinlegen? Über spekulative Theologie und Religionsphilosophie am Beispiel von Anselm und Kant

Robert Theis

In the first step Anselm’s methodological program will be reconstructed as a dialectical development of the truth-contents contained in the statements of faith. It will be shown how Anselm formulates those truth-contents in the form of necessity (rationes necessariae) with reference to existing ontological and metaphysical models. The sacred text always remains norma normans. In the second step it will be shown how for Kant the pure religion of reason constitutes the norma normans of every interpretation of the sacred texts and of so called doctrinal beliefs. In the third step several systematic remarks will be made regarding the status of speculative theology and philosophical theory of religion.

57-theis

Słowa kluczowe: Anselm · Kant · interpretation · norma normans · speculative theology · philosophy of religion

Robert Theis – Profesor filozofii na Uniwersytecie w Luksemburgu, Profesor wizytujący na Uniwersytecie Kraju Saary, vice-przewodniczący Société d’études kantiennes de langue française, wydawca „Christian Wolff Werke“ und „Europaea Memoria“ (Olms, Hildesheim).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.