Zbigniew Ambrożewicz

Zbigniew Ambrożewicz – doktor filozofii, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistycznaw Bielsku-Białej. Zainteresowania: aksjologia, antropologia, niektóre aspekty filozofii polityki, filozofia polska i amerykańska.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 65 (2020)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.